HOT...NEWS

...การอบรมครู...

เรื่อง สื่อมัลติมิเดีย (10ก.ย.50)

..ในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีท่าน อาจารย์ วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ท่านได้ชี้แนะในเรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการอบรมให้ทำสื่อการสอนด้วย การ์ตูนผ้า โดยให้ครูทุกท่านทำด้วยฝีมือของตนเอง สอนให้ออกแบบตัวการ์ตูน การใช้สีไม้ การเขียนรายเส้น การใชภู่กัน การใช้สีไล่สี การใช้สื่อสอนเด็ก ครูทุกท่านมีความสุขกับการเข้าอบรมในครั้งนี้มากและมีความตั้งใจเพราะมีเวลาแค่ 2 วัน ที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้รับ สัมฤทธิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู

มีภาพในการอบรมครั้งนี้มาฝาก..
...รวมภาพบรรยากาศภายในการอบรม...


....................................................

...Media Clinic...

..ชมรมมีเดียคลีนิก ..เปิดการอบรม เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น เชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมได้ ในทุกวันพุธ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ห้อง 714 อบรมโดย..ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

..ความรู้ การถ่ายภาพ..

..กฏสามส่วน
การจัดวางตำแหน่งหลักของภาพถ่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดผลทางด้านแนวความคิด และความรู้สึกได้ การวางตำแหน่งที่เหมาะสมของจุดสนใจในภาพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ และที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ..กฎสามส่วน..
กฎสามส่วนกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วน ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส่น จะเกิดจุดตัดกันทั้งหมด 4 จุด ซึ่งจุดตัดของเส้นทั้งสี่นี้ เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่นหลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้น เป็นส่วนสำคัญที่รองลงมา
การจัดวางตำแหน่งจุดเด่นหลักไม่จำเป็นจะต้องจำกัดมากนัก อาจถือเอาบริเวณใกล้เคียงทั้ง สี่จุดนี้


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า อัตราส่วนระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าเป็น 1:3 นอกจากนี้ตำแหน่งจุดสนใจยังอยู่ที่บริเวณจุดตัด ทำให้ภาพดูสมบูรณ์ และน่าสนใจยิ่งขึ้น และเรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพอื่นๆ โดยใช้หลักการเดียวกัน

...บรรยากาศภายในห้อง...
ตั้งใจฟังกันทุกคนเลย...ช่างน่ารักกันจริง..จริง!
ยังมีต่ออีกครับ...ต้องขอโทษด้วย

กระดานความคิดเห็น

ท่านสามารถถ่ายทอด ความรู้ ความรู้สึก และ เรื่องต่างๆได้ที่นี่!

ฝีมือเด็กเทคโน..จ้า